img

Prof. Dr. Nuray TÜRKER

  • Safranbolu Turizm Fakültesi
  • Rekreasyon Yönetimi
  • Rekreasyon Yönetimi

Yayınlar

Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme (Dr), 1996, 2002
Yüksek Lisans, Türkiye, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Uzmanlığı (Yl) (Tezli), 1992, 1995
Lisans, Türkiye, Uludağ Üniversitesi, Balıkesir Mühendislik Fakültesi, Balıkesir Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Pr., 1986, 1990
Yabancı Dil
İngilizce, KPDS, 80, Bahar, 2015
İngilizce, KPDS, 78, Güz, 2010
Alınan Sertifikalar/Kurslar
Kayıt Yok
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Turizm Sürdürülebilir Turizm
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Turizm Gastronomi
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Turizm Turizm İşletmeciliği
Akademik Ünvanlar
2020-, Profesör, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, Safranbolu Turizm Fakültesi, Rekreasyon Yönetimi Bölümü, Turizm, Türkiye
Mesleki ve İdari Deneyim
2020-, Dekan Yardımcısı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2015-2020, Anabilim Dalı Başkanı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2009-2009, Bölüm Başkanı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
1994-1997, Myo/Yüksekokul Müdür Yardımcısı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
Yönetilen Tezler
Mine Bakkaloğlu, Yüksek Lisans, SAFRANBOLU'NUN TÖREN YEMEKLERİ VE TÖREN YEMEK KÜLTÜRÜNÜN İNCELENMESİ, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Ufuk Sarıcık, Yüksek Lisans, DÖRT VE BEŞ YILDIZLI OTEL MUTFAK ÇALIŞANLARININ FAZLA ÇALIŞMA ALGISI VE YAŞAM MEMNUNİYETİ İLİŞKİSİ:, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Yunus Çelebi, Yüksek Lisans, OTEL İŞLETMELERİNDE SOSYAL KAYTARMA DAVRANIŞININ ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BOLU İLİ ÖR, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Filiz Kaçar, Yüksek Lisans, İnanç turizmine katılan yabancı turistlerin seyahat motivasyonu ve mekan algısı: Ayasofya Müzesi örn, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Ana Bilim Dalı, 2020, (Asıl Danışman)
Mohamed Abubaker Abulghasem, Doktora, The effect of cultural values on organizational citizenship behavior: A comparative study on academi, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2020, (Asıl Danışman)
Salah Mabruk, Doktora, Cultural values and ethical decision making: A comparison study on the attitudes of Turkish and Liby, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Nilüfer Zengin, Yüksek Lisans, Turizm sektöründe sosyal inovasyon: Turizm ve girişimcilik eğitimi alan öğrenciler üzerinde bir araş, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Recep Taştepe, Yüksek Lisans, Sosyal medyanın bir destinasyon tanıtım aracı olarak kullanılması: İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Ferhat Behzat Kaya, Yüksek Lisans, Sürdürülebilir restoran işletmeciliği: Eskişehir ili örneği, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
İsa Uğur, Doktora, Netnografi tekniği ile şehir otellerinde hizmet kalitesi algısı ölçeği geliştirilmesi: Ankara ilinde, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2018, (Asıl Danışman)
Eşe Öner Şeker, Yüksek Lisans, Kadın çalışanların ev içi sorumluluklarının örgütsel stres üzerine etkileri: Karabük örneği, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2018, (Asıl Danışman)
Selim Aksu, Yüksek Lisans, Çerkes (Abhaz, Adige) mutfağının gastronomi turizmi çerçevesinde incelenmesi, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Ana Bilim Dalı, 2017, (Asıl Danışman)
Özde Erkoç, Yüksek Lisans, Yerli halkın turizmde ikinci konutların gelişmesine yönelik algılarının belirlenmesi: Akçay örneği, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Ana Bilim Dalı, 2017, (Asıl Danışman)
Mevlüt Elverir, Yüksek Lisans, Performansa dayalı ücret sisteminin iş gören motivasyonuna etkisi (Karabük Üniversitesi Eğitim ve Ar, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2016, (Asıl Danışman)
Samet Gökkaya, Yüksek Lisans, Konaklama işletmelerinde çift faktör kuramı ile iş tatmini üzerine karşılaştırmalı bir araştırma, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2015, (Asıl Danışman)
Hakan Ünal, Yüksek Lisans, Batı Karadeniz bölümünde turistik ürün çeşitlendirme: İnanç turizmi kaynaklarının değerlemesi üzerin, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2014, (Asıl Danışman)
İsmail Öztürk, Yüksek Lisans, İnfaz koruma memurlarının iş doyumu ve örgütsel bağlılıklarını belirlemeye yönelik bir araştırma, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2014, (Asıl Danışman)
Mehmet Uçar, Yüksek Lisans, Konaklama işletmelerinin sosyal sorumlulukları: Safranbolu örneği, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2013, (Asıl Danışman)
Verilen Dersler
2019-2020, Mesleki İngilizce, Lisans
2019-2020, Kültürel Miras Turizmi, Yüksek Lisans
2019-2020, Gastronomiye Giriş, Lisans
2019-2020, Dünya Mutfakları ve Genel Özellikleri, Lisans
2019-2020, TURİZM İNGİLİZCESİ, Lisans
2019-2020, TURİZM SOSYOLOJİSİ, Lisans
2019-2020, Gastronomi Turizmi, Yüksek Lisans
2018-2019, Yiyecek-İçecek İşletmelerinde İletişim, Lisans
2018-2019, Gastronomiye Giriş, Lisans
2018-2019, TURİZM SOSYOLOJİSİ, Yüksek Lisans
2018-2019, TURİZM SOSYOLOJİSİ, Lisans
2018-2019, TURİZM İŞLETMELERİNDE ETİK, Lisans
2018-2019, Mutfak Organizasyonu ve Yönetimi, Lisans
2018-2019, TURİZM İNGİLİZCESİ, Lisans
2017-2018, TURİZM İNGİLİZCESİ, Lisans
2017-2018, TURİZM SOSYOLOJİSİ, Lisans
2017-2018, TURİZM İŞLETMELERİNDE ETİK, Lisans
2017-2018, TURİZM SOSYOLOJİSİ, Yüksek Lisans
2015-2016, Project Management, Yüksek Lisans
2015-2016, GENEL TURİZM, Lisans
2014-2015, Project Management, Yüksek Lisans
2014-2015, İŞ ETİĞİ, Yüksek Lisans
2014-2015, PROJE YÖNETİMİ, Yüksek Lisans
2014-2015, TURİZM SEKTÖRÜNDE GÜNCEL SORUNLAR, Yüksek Lisans
2014-2015, TURİZM SOSYOLOJİSİ, Yüksek Lisans
2014-2015, TURİZM İNGİLİZCESİ, Lisans
2013-2014, PROJE YÖNETİMİ, Yüksek Lisans
2013-2014, İŞ ETİĞİ, Yüksek Lisans
2012-2013, PROJE YÖNETİMİ, Yüksek Lisans
2012-2013, İŞ ETİĞİ, Yüksek Lisans
Araştırma Deneyimi
Kayıt Yok
Projeler
Kırsal Turizme Dayalı Yenilikçi İstihdam Projesi (Uluslararası) Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, UNESCO, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi Destekli Proje: Eğitmen , 2016-2017
Kırsal Turizme Dayalı Yenilikçi İstihdam Projesi (Uluslararası) Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, UNESCO, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi Destekli Proje: Eğitmen , 2016-2017
Safranbolu Hatırası (Uluslararası) Diğer Uluslararası Kurum ve Kuruluşlar: Yürütücü , 2015-2016
Safranbolu Turizm Master Planı 2015-2023 (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Araştırmacı , 2014-2015
Zonguldak Karabük Bartın İlleri Turizm Sektör Analizi (Ulusal) TÜBA ve TÜBİTAK Destekli Proje: Proje Koordinatörü , 2011-2011
ZONGULDAK-KARABÜK-BARTIN İLLERİ TURİZM SEKTÖR ANALİZİ (Ulusal) Kalkınma Bakanlığı Destekli Proje: Yürütücü , 2011-2011
Zonguldak Karabük Bartın İlleri Turizm Sektör AnaliziProje No: TR81 / 2011 / DFD01-07 (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Yürütücü , 2011-2011
Şarap Turizmi ve Anadolu Şarap Rotası (Ulusal) TÜBA ve TÜBİTAK Destekli Proje: Proje Koordinatörü , 2010-2011
Önbüro ve Kat Hizmetleri Mesleki Eğitim Kursu (Ulusal) TÜBA ve TÜBİTAK Destekli Proje: Eğitmen , 2007-2007
Kastamonu ili Kadınlara ve Engellilere Turizm Eğitimi (Uluslararası) Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, UNESCO, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi Destekli Proje: Eğitmen , 2006-2007
Batı Karadeniz Bölgesi Ekoturizm Olanaklarının Araştırılması ve Batı Karadeniz Bölgesi nde Ekoturizmin Geliştirilmesi (Ulusal) TÜBA ve TÜBİTAK Destekli Proje: Proje Koordinatörü , 2004-2009
Fikri Mülkiyetler
Kayıt Yok
Makaleler
Türker, N., Akmanoğlu, E. (2022) "Yeni Yiyecek Fobisi ve Gastronomi Turizminin Gelişmesine Etkisi: Kalitatif Bir Çalışma", Gastroia: Journal of Gastronomy and Travel Research, 6 (1) pp. 177-198 Link
Türker, N., Süzer, Ö. (2021) "Tourists' food and beverage consumption trends in the context of culinary movements: The case of Safranbolu", International Journal of Gastronomy and Food Science, (0) [SCI Expanded] Link DOI
Türker, N., Payas, D. (2021) "Kültürel Etnosentrizm ve Gastronomi: Türk Tüketicilerin Entomofoji Tutumları Üzerine Kalitatif Bir Çalışma", Gastroia: Journal of Gastronomy and Travel Research, 5 (2) pp. 336-358 Link
Zengin, N., Türker, N. (2021) "Social Innovation in Tourism Industry: A Case Study on Master’s Students", Journal of Academic Tourism Studies, 2 (1) pp. 12-31 Link
Türker, N., Ayyıldız, S. (2021) "Yenice Mutfak Kültürünün Vegan Mutfak Kapsamında İncelenmesi", Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5 (2) pp. 946-968 [TR Dizin] Link DOI
Kaçar, F., Türker, N. (2020) "Ayasofya Bağlamında İnanç Turizmi Ziyaretçilerinin Seyahat Motivasyonları İle Dini Mekan Algıları Üzerine Bir Araştırma", Journal of Tourism and Management, 1 (1) pp. 40-63 DOI
Uyanık, B., Türker, N., Barlas, B. (2019) "Türkiye’de Meydana Gelen Su Sporları Kazalarının İncelenmesi", Karabük University Journal of Institute of Social Sciences, 9 (2) pp. 457-471 DOI
Uğur, İ., Türker, N. (2019) "Şehir Otellerinde Hizmet Kalitesi Algısının Belirlenmesi: Ankara İlinde Bir Uygulama", Yönetim, Ekonomi ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, 3 (3) pp. 1-20
Türker, N., Meltem, T., Caymaz, E. (2019) "GELENEKSEL BİR ÜRÜN OLARAK KASTAMONU PASTIRMASI", Gastroia: Journal of Gastronomy and Travel Research, 3 (2)
Türker, N., Akça, E., Uçar, M. (2019) "DİNİ MEKANLARI ZİYARET EDEN TURİSTLERİN SEYAHATMOTİVASYONLARI: KASTAMONU İLİNDE BİR UYGULAMA", Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi, 2 (2) pp. 111-132
Türker, N., Karadağ, D. (2019) "Kültürel Farklılıklar: Hofstede’nin Kültürel Boyutları Üzerine Trabzon ve Şanlıurfa İllerinde Bir Uygulama", Journal of Economy Culture and Society, (0) [ESCI] DOI
Türker, N., Gökkaya, S., Acar, A. (2019) "Measuring the Effect of Restaurant Servicescapes on Customer Loyalty", Turizm Akademik Dergisi, 6 (2) pp. 255-270 [TR Dizin] Link
Gökkaya, S., Türker, N. (2018) "İş Motivasyonu İle İş Tatmini Üzerine Otel İşletmelerinde Karşılaştırmalı Bir Araştırma", İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi, 3 (5) pp. 12-28 Link DOI
Türker, N. (2018) "GASTRODİPLOMASİ TÜRK MUTFAĞININ TANITIMINDA BİR ARAÇ OLABİLİR Mİ?", Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, 2 (1) pp. 14-29
Diker, O., Türker, N., Çetinkaya, A., Kaya, F.B. (2017) "Geleneksel Türk Tatlısı Olarak Lokum ve Safranbolu Lokumu", Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 5 (2) pp. 333-344 [TR Dizin] Link DOI
Diker, O., Türker, N., Behzat, K.F. (2017) "Eskişehir’in Etnobotanik Çeşitliliğinin Eko-Gastronomi Faaliyetleri Çerçevesinde İncelenmesi", Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (0) pp. 51-58 DOI
Diker, O., Türker, N., Kaya, F.B. (2017) "Eskişehir’in Etnobotanik Çeşitliliğinin Eko-Gastronomi FaaliyetleriÇerçevesinde İncelenmesi", Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3 (0) pp. 51-58 Link DOI
Türker, N., Alaeddinoğlu, F. (2016) "From Wine Production to Wine Tourism Experience the Case of Anatolia Turkey", Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 4 (3) [TR Dizin]
Türker, N., Uçar, M., Ateş, M.A. (2016) "Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Turizm Sektörü Algıları Karabük Üniversitesi Öğrencileri Üzerine bir Araştırma", Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (0)
Türker, N., Selçuk, Ş., Özyıldırım, A. (2016) "Turizmin Yerel Halkın Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi Safranbolu Örneği", Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (0)
Türker, N., Ölçer, H., Aydın, A. (2016) "Yerel Halkın Serbest Zaman Değerlendirme Alışkanlıkları Safranbolu Örneği", Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (0)
Türker, N., Öztürk, İ. (2016) "İnfaz Koruma Memurlarının İş Doyumu ve Örgütsel Bağlılıkları Batı Karadeniz Bölümü Örneği", Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (0)
Türker, N., Öztürk, S., Can, S., Alaeddinoğlu, F. (2014) "Tourists Perception of Green Practices in Eco Friendly Hotels A Case Study from the Antalya Region of Turkey", Journal of Tourism Challenges and Trends, 7 (1) pp. 9-26 Link
Can, S., Alaeddinoğlu, F., Türker, N. (2014) "Local Authorities Participation in the Tourism Planning Process", Transylvanian Review of Administrative Sciences, 41 (0) pp. 190-212 [SSCI] Link
Türker, N. (2013) "Religious Tourism A Vehicle for Alternative and Sustainable Tourism in Turkey", Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 25 (0) pp. 54-67
Türker, N., Uçar, M. (2013) "Konaklama İşletmelerinin Sosyal Sorumlulukları", İşletme Araştırmaları Dergisi, 5 (3) pp. 155-183 Link
Türker, N. (2013) "Host Community Perceptions of Tourism Impacts A Case Study on the World Heritage City of Safranbolu Turkey", Revista de Cercetare si Interventie Sociala, 43 (0) pp. 115-141 [SSCI] Link
Alaeddinoğlu, F., Türker, N., Can, S., Öztürk, S. (2013) "Basic Characteristics Motivations and Activities of Ecotourists A Case of Lake Van Basin Area Turkey", The Journal of Academic Social Science Studies, 6 (3) pp. 91-107 Link DOI
Türker, N. (2013) "Batı Karadeniz Bölümü Ekoturizm Kaynaklarının Değerlendirilmesi ve bir Ekoturizm Rotası Önerisi", The Journal of Academic Social Science Studies, 6 (4) pp. 1093-1128 Link DOI
Türker, N. (2013) "Ecotourism as a Rural Development Tool in Western Black Sea Region Turkey", Ovidius University Annals Economic Sciences Series, 13 (2) pp. 268-271 Link
Türker, N., Öztürk, S. (2013) "Perceptions of Residents towards the Impacts of Tourism in the Kure Mountains National Park Turkey", International Journal of Business and Social Science, 4 (2) pp. 45-56 Link
Türker, N. (1999) "Turizm Otelcilik ve Restorasyon Programı Öğrencilerinin Etik Davranışlarının Karşılaştırılması", TUGEV Turizmde Seçme Makaleler, 33 (0) pp. 1-18
Türker, N. (1998) "Konaklama İşletmelerinde İşgörenlerin İşten Ayrılma ve Çıkarılma Nedenleri ve İşgücü Devri Uygulamalı Bir Çalışmanın Değerlendirilmesi", TUGEV Turizmde Seçme Makaleler, 30 (0) pp. 37-62
Türker, N. (1997) "Konaklama İşletmelerinde Cinsel Taciz ve Cinsiyet Ayırımı", Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi, (0) pp. 74-76
Bildiriler
Minez, O., Caymaz, E., Türker, N. (2021) "Coğrafi İşaretli Ürünlerin Sinop’un ve Yöresel Mutfağının Tanıtımına Katkısı: Nitel Bir Araştırma", SİNOP KÜLTÜR VE TURİZM SEMPOZYUMU , Sinop, Türkiye, (Aralık 2021)
Kırmızıkuşak, D., Türker, N. (2021) "Gastronomik Deneyimin Değerini Artırıcı Unsurların Belirlenmesine Yönelik Ölçek Önerisi", 2. Uluslararası Turizmde Yeni Jenerasyonlar ve Yeni Trendler Kongresi , Sakarya, Türkiye, (Ekim 2021)
Türker, N., Ayyıldız, S. (2020) "Gender Dıfferences in Food Consumption: A Study on Domestic Tourists", 7. International Conference on Gender Studies , (Ocak 2020)
Alaeddinoğlu, F., Türker, N., Ayhan, A. (2019) "TURKEY’S PERSPECTIVE OF INTERNATIONAL FEMALE TRAVELERS", 7. International Conference on Gender Studies , (pp. 430-440), Gazimagusa, Kktc, (Aralık 2019)
Dekhtyar, N., Türker, N. (2019) "SHIFTING THE STRUCTURE OF THE TOURISM INDUSTRY UNDER THE IMPACT OF 4.0 TECHNOLOGY", 4th INTERNATIONAL CONGRESS ON 3D PRINTING (ADDITIVE MANUFACTURING) TECHNOLOGIES AND DIGITAL INDUSTRY , (Haziran 2019)
Ateş, F., Türker, N., Ersöz, F. (2019) "Determination of Variables That Affect the Satisfaction Levels of Visiting Tourists By Logistics Regression Analysis", 1st International Data Science and Engineering Symposium , (Mayıs 2019)
Türker, N., Koçoğlu, C.M., Kalem, M.Y. (2019) "YERLİ TURİSTLERİN ETİK YİYECEK İMAJINA YÖNELİK ALGILARI: SAFRANBOLU ÖRNEĞİ", Econder I. Uluslararası İktisat, İşletme ve Sosyal Bilimler Kongresi , (pp. 435-444), Karabük, Türkiye, (Ekim 2019)
Alaeddinoğlu, F., Türker, N. (2018) "İNKÖY’S ECOTOURISM RESOURCES AND LOCAL DEVELOPMENT", 5th European Ecotourism Conference , Tiflis, Gürcistan, (Eylül 2018)
Türker, N., Alaeddinoğlu, F. (2018) "ECOTOURISM AS A SOCIAL INNOVATION: LESSONS FROM TURKEY", 5th European Ecotourism Conference , Tiflis, Gürcistan, (Eylül 2018)
Türker, N., Sarı, Z. (2018) "BATI KARADENİZ BÖLÜMÜ ANTİK KENTLERİNİN KÜLTÜREL MİRAS TURİZMİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ", 1st International Conference on Tourism and Architecture , Safranbolu, Türkiye, (Ekim 2018)
Türker, N., Yaşar, Z. (2018) "Safranbolu’nun Kültürel Çekiciliklerine Yönelik Ziyaretçi E-Yorumlarının Değerlendirilmesi: TripAdvisor Örneği", 1st International Conference on Tourism and Architecture , (Aralık 2018)
Türker, N., Süzer, Ö., Kaya, K., İme, K., Kılıç, S. (2018) "GASTRONOMİK AKIMLAR ÇERÇEVESİNDE TURİSTLERİN İYECEK-İÇECEK ÜKETME EĞİLİMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA", Gastronomi Kongresi , Ankara, Türkiye, (Mart 2018)
Öztürk, S., Türker, N., Önaç, A.K. (2017) "Ecotourism and Certification System", International West Asia Congress of Tourism Resarch , (Eylül 2017)
Öztürk, S., Türker, N., Önaç, A.K. (2017) "Ekoturizm ve Sertifikasyon Sistemi", INTERNATIONAL WEST ASIA CONGRESS OF TOURISM RESEARCH , (Aralık 2017)
Türker, N., Alaeddinoğlu, F. (2017) "Identifying Critical Success Factors in Turkish Wine Tourism from the Perspectives of Travel Agencies", 11th annual conference of the American Association of Wine Economists , (Haziran 2017)
Diker, O., Türker, N., Çetinkaya, A. (2017) "Geleneksel Türk Tatlısı olarak Lonum ve Safranbolu Lokumu", 2. Gastronomi Turizmi Kongresi , Türkiye, (Eylül 2017)
Alaeddinoğlu, F., Türker, N. (2017) "Winemaking: A Tradition in Assyrian Community in Mardin Turkey", 11th annual conference of the American Association of Wine Economists , (Haziran 2017)
Türker, N., Uçar, M. (2017) "Souvenir Purchasing Behaviors of the Far East Tourists: A Study on the Visitors to Safranbolu", International West Asia Congress of Tourism Research , (Eylül 2017)
Türker, N., Erkoç, Ö. (2017) "Determination of Perceptions of Residents on Tourism Impacts of Second Homes: the Case Study of Akçay", International West Asia Congress of Tourism Research , (Eylül 2017)
Diker, O., Türker, N., Kaya, F.B. (2017) "Ethnobotany of Eskisehir and Determination of Ecogastronomy Resources in the Context of Ecotourism", 4th European Ecotourism Conference , (Nisan 2017)
Polat, R., Türker, N., Alaeddinoğlu, F., Uçar, M., Can, A.S. (2017) "Perceptions of Host Communities on the Impacts of Festivals: The Case of the Safranbolu Golden Saffron Documentary Film Festival", 9th International Tourism Congress , (Kasım 2017)
Alaeddinoğlu, F., Türker, N., Can, A.S., Öztürk, S. (2017) "Is Rural Tourism a tool for Rural Development? The Case Study of Şirince Village in Turkey", 9th International Tourism Congress , (Kasım 2017)
Türker, N., Öner, E., Uçar, M. (2017) "The Effect of Women’s Domestic Responsibilities on Organizational Stress: the Case of Karabük University", International Conference on Gender and Women’xxs Studies , (Kasım 2017)
Türker, N., Türkmen, M.B. (2017) "The Semiotic Analysis of Safranbolu Photographs: A Case Study on Visitors’s Comments", International West Asia Congress of Tourism Resarch , (Eylül 2017)
Türker, N., Alaeddinoğlu, F., Can, A.S. (2016) "The Role of Stakeholders in Sustainable Tourism Development in Safranbolu Turkey", HLST Summer 2016 International Conference on Hospitality, Leisure, Sports and Tourism , (Temmuz 2016)
Ertürk, A.E.B., Türker, N. (2016) "Churches in the Western Black Sea Region and Evaluation of Their Tourism Potential", Il futuro degli edifici di culto-The Future of Churches , Bologna, İtalya, (Ekim 2016)
Alaeddinoğlu, F., Türker, N., Can, A.S. (2016) "The Impact of Tourism on Residents Quality of Life The Case of Van Turkey", HLST Summer 2016 International Conference on Hospitality, Leisure, Sports and Tourism , (Temmuz 2016)
Alaeddinoğlu, F., Türker, N. (2015) "Viniculture in Urartu Civilization", EuAWE XXII Enometrics Conference , Brno, Çek Cumhuriyeti, (Mayıs 2015)
Türker, N., Alaeddinoğlu, F. (2015) "From Wine Production to Wine Tourism Experience the Case of Anatolia", EuAWE XXII Enometrics Conference , Brno, Çek Cumhuriyeti, (Mayıs 2015)
Öztürk, S., Türker, N., Alaeddinoğlu, F., Can, S. (2014) "DETERMINING THE POTENTIAL OF OUTDOOR SPORTS OF DEVREKANI BASIN USING R WOT ANALYSIS", Leisure Studies Association Conference: Sport, Festivity and Digital Cultures , Glasgow, İngiltere, (Temmuz 2014)
Alaeddinoğlu, F., Türker, N., Can, S., Öztürk, S. (2014) "WATER SPORTS FESTIVAL IN THE LAKE VAN BASIN AND A RESEARCH ON THE EXPECTATIONS AND SATISFACTION LEVEL OF THE PARTICIPANTS", Leisure Studies Asssociation: Sport, Festivity and Digital Cultures , Glasgow, İngiltere, (Temmuz 2014)
Faruk, A., Nuray, T., Sevgi, O., Selcuk, C.A. (2013) "Tourism as a Tool of Rural Development Case of Abalı Village Van Turkey", Community Tourism Conference 2013, Communities as a part of sustainable rural tourism , (pp. 11-19), Kotka, Finlandiya, (Eylül 2013)
Nuray, T., Faruk, A., Sevgi, O. (2013) "Local Community Involvement in Tourism in Yenice County YC Karabuk Turkey", Community Tourism Conference 2013, Communities as a part of sustainable rural tourism , (pp. 141-154), Kotka, Finlandiya, (Eylül 2013)
Faruk, A., Nuray, T., Selcuk, C.A., Sevgi, O. (2012) "Basic Motivations and Activities of Ecotourists The Case of Lake Van Basin Turkey", Inaugural Conference on Sustainable Business in Asia (COSA 2012) , (pp. 147-150), Bangkok, Tayland, (Kasım 2012)
Sevgi, O., Selcuk, C.A., Nuray, T., Alaeddinoglu, , Faruk, (2012) "Determination of Tourism Strategies with a Participatory Approach A Case Study of Sarikum Nature Reserve Area Sinop Turkey", Inaugural Conference on Sustainable Business in Asia (COSA 2012) , (pp. 136-140), Bangkok, Tayland, (Kasım 2012)
Nuray, T., Sevgi, O. (2011) "Host Communities Perceptions of Tourism Development and Planning in the Kure Mountains National Park Kastamonu Bartin", International Conference on Tourism (ICOT 2011) , (pp. 793-805), Rodos, Yunanistan, (Nisan 2011)
Selcuk, C.A., Nuray, T., Faruk, A. (2011) "Public Sector Involvement in Tourism Decision Making Process A Comparison of UK and Turkey", 2011 Global Business Conference , (pp. 127-139), Sibenik, Hırvatistan, (Eylül 2011)
Nuray, T., Mustafa, Y., Tolga, G. (2011) "Bektashi Yörük Culture Within the Context of Culture Tourism and Tourism Perceptions of Villagers", I st International Conference on Black Sea Regional Culture (ICC 2011) , (pp. 617-628), Sinop, Türkiye, (Ekim 2011)
Nuray, T., Tolga, G., Mustafa, Y. (2011) "Evaluation of Cultural Tourism Within the Context of Event Tourism Philosophy Days of Diogenes of Sinop and Young Philosophers Fest", I st International Conference on the Black Sea Regional Culture (ICC 2011) , (pp. 609-618), Sinop, Türkiye, (Ekim 2011)
Türker, N. (2010) "Religious tourism A vehicle for sustainable tourism in Turkey", ISCET international congress on tourism , (Haziran 2010)
Nuray, T., Adnan, Ç. (2008) "A Research Study on the Improvement of Ecotourism and its Resources in the Western Black Sea Region", 2007 International Tourism Biennial , (pp. 119-123), Çanakkale, Türkiye, (Nisan 2008)
Türker, N., Canbulat, İ. (2008) "Safranbolu Tourism versus Conservation", The 4th World Conference for Graduate Research in Tourism and Hospitality and Leisure , (pp. 438-446), Antalya, Türkiye, (Nisan 2008)
Türker, N. (2007) "Wine Production in Sirince and its Contribution to the Tourism Industry", 3rd International Conference of Traditional Mediterranean Diet: past, present and future (Mediet 2007) , Atina, Yunanistan, (Nisan 2007)
Türker, N. (2003) "Environmental sensitivity in the hospitality industry and using it as a competitive advantage A study on Turkish tourism", CAUTHE 2003 Conference: Riding the Wave of Tourism and Hospitality Research , New South Wales, Avustralya, (Şubat 2003)
Türker, N. (2003) "Sürdürülebilir Rekabette Kültürel Çekiciliklerin Rolü Safranbolu Üzerine Bir Çalışma", Tarihi ve Kültürel Çekicilikler Açısından Türkiye Turizminin Dünya Turizmindeki Yeri IV. Ulusal Sempozyumu , (pp. 75-82), İzmir, Türkiye, (Aralık 2003)
Türker, N. (2003) "Safranbolu da Yemek Kültürü", I. Ulusal Tarih İçinde Safranbolu Sempozyumu , (pp. 81-88), Ankara, Türkiye, (Ocak 2003)
Orhan, A., Nuray, T. (2000) "Turizm Endüstrisinde Etik Önlisans Programı Turizm Öğrencileri ve Lisans Programı Turizm Öğrencilerinin Etik Davranışlarının Karşılaştırılması", Türkiye Turizmini Araştırma Enstitüsü, I. Ulusal Türkiye Turizmi Sempozyumu , (pp. 439-454), İzmir, Türkiye, (Kasım 2000)
Türker, N. (1998) "Çevreye Karşı Duyarlılığın Uluslararası Rekabette Bir Strateji Olarak Kullanılması", Erciyes Üniversitesi Nevşehir Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Hafta Sonu Semineri V , (pp. 159-182), Nevşehir, Türkiye, (Ekim 1998)
Kitaplar
Türker, N., Çetinkaya, A. (2009) "Batı Karadeniz Bölümü Ekoturizm Potansiyeli", Ankara/Türkiye : Detay
Kitap Bölümleri
Türker, N., Acar, A. (2021) "Turizmde Güncel Konu ve Eğilimler III", Ankara/Türkiye : Detay Yayıncılık
Türker, N., Ayyıldız, S. (2020) "Dünya Mutfak Kültürleri", İstanbul : Beta Yayınevi
Türker, N. (2019) "TURİZM ANSİKLOPEDİSİ - TÜRKİYE : TURİZM VE AĞIRLAMA ENDÜSTRİSİNİN TEMEL KAVRAMLARI", Türkiye : Detay Yayıncılık
Sezer, B., Türker, N. (2019) "Turizm Ansiklopedisi", Ankara/Türkiye : Detay Anatolia Akademik Yayıncılık Ltd. Şti.
Dekhtyar, N., Türker, N. (2019) "Sanayi 4.0 Teknolojik Alanları ve Uygulamaları", Ankara/Türkiye : Pegem Akademi
Türker, N., Koçoğlu, C.M., Gökgöz, B., Canatar, A. (2019) "Turizm Araştırmaları", Türkiye : Paradigma Akademi
Türker, N., Aksu, S. (2017) "Gastronomi Üzerine Araştırmalar", Ankara/Türkiye : Detay Yayıncılık
Türker, N., Ceylan, S. (2017) "Kültürel Miras ve Kadın", Aydın/Türkiye : Adnan Menderes Üniversitesi
Türker, N. (2016) "Alternative Tourism in TurkeyRole Potential Development and Sustainability", Cham/İsviçre : Springer
Diğer Yayınlar
Kayıt Yok
Bilimsel Dergi Editörlükleri
(Uluslararası - Kitap) TURİZMDE MİMARLIK VE KÜLTÜREL MİRAS, 2021, Editör
(Uluslararası - Dergi) Journal of Humanities and Tourism Research, 2021, Editör
(Uluslararası - Dergi) Journal of Humanities and Tourism Research, 2020, Editör
(Uluslararası - Dergi) Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2018, Editör
(Ulusal - Dergi) Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2017, Editör
(Ulusal - Dergi) Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2017, Editör
(Ulusal - Dergi) Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2017, Editör
(Ulusal - Dergi) Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mart 2016, 2016, Editör
(Ulusal - Dergi) Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Eylül 2016, 2016, Editör
(Ulusal - Dergi) Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü DergisiÖzel Sayı Ocak 2016, 2016, Editör
(Ulusal - Dergi) Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü DergisiÖzel Sayı Ocak 2015, 2015, Editör
(Uluslararası - Dergi) Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi5 cilt 1 sayı, 2015, Editör
(Ulusal - Dergi) Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi5 cilt 2 sayı, 2015, Editör
(Uluslararası - Kitap) I Uluslararası Karadeniz Kültür Kongresi Bildiri Kitabı, 2013, Editör
(Ulusal - Kitap) Zonguldak Karabük ve Bartın İlleri Turizm Sektör Analizi, 2011, Editör
(Ulusal - Kitap) Önbüro İşlemleri, 2008, Editör
Bilimsel Yayınlarda Hakemlikler
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2017
(Uluslararası - Diğer) 3rd Gastronomic Tourism Conference, 2017
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2017
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2017
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Journal of Agricultural Science and Technology, 2016
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Bartın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (JOMELIPS), 2016
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2016
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Journal of Management Science and Practice (MSP), 0
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 0
Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlardaki Üyelikler
Kayıt Yok
Atıflar
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
Sıra Yayın Makale
(WoS)
Makale
(ESCI)
Makale
(Scopus)
Makale
(TR Dizin)
Kitap
(Uluslararası)
Kitap
(Ulusal)
Makale
(Diğer)
Toplam Atıf
1
Perceptions of Residents towards the Impacts of Tourism in the Kure Mountains National Park Turkey
International Journal of Business and Social Science
5 10 0 0 1 13 29
2
Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Turizm Sektörü Algıları Karabük Üniversitesi Öğrencileri Üzerine bir Araştırma
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
0 4 0 0 0 16 21
3
Yerel Halkın Serbest Zaman Değerlendirme Alışkanlıkları Safranbolu Örneği
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
0 6 0 0 4 5 16
4
Konaklama İşletmelerinin Sosyal Sorumlulukları
İşletme Araştırmaları Dergisi
0 1 0 0 1 10 12
5
Local Authorities Participation in the Tourism Planning Process
Transylvanian Review of Administrative Sciences
1 2 0 0 0 7 11
6
Turizmin Yerel Halkın Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi Safranbolu Örneği
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
0 2 0 0 2 7 11
7
İş Motivasyonu İle İş Tatmini Üzerine Otel İşletmelerinde Karşılaştırmalı Bir Araştırma
İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi
0 5 0 0 0 6 11
8
Batı Karadeniz Bölümü Ekoturizm Potansiyeli
1 0 0 0 1 5 10
9
Tourists Perception of Green Practices in Eco Friendly Hotels A Case Study from the Antalya Region of Turkey
Journal of Tourism Challenges and Trends
2 1 0 0 0 5 8
10
Host Community Perceptions of Tourism Impacts A Case Study on the World Heritage City of Safranbolu Turkey
Revista de Cercetare si Interventie Sociala
2 2 0 0 0 2 8
11
Batı Karadeniz Bölümü Ekoturizm Kaynaklarının Değerlendirilmesi ve bir Ekoturizm Rotası Önerisi
The Journal of Academic Social Science Studies
0 1 0 0 0 4 8
12
Geleneksel Türk Tatlısı Olarak Lokum ve Safranbolu Lokumu
Journal of Tourism and Gastronomy Studies
0 1 0 0 3 2 6
13
Basic Characteristics Motivations and Activities of Ecotourists A Case of Lake Van Basin Area Turkey
The Journal of Academic Social Science Studies
0 1 0 0 1 2 5
14
Measuring the Effect of Restaurant Servicescapes on Customer Loyalty
Turizm Akademik Dergisi
0 3 0 0 0 1 4
15
From Wine Production to Wine Tourism Experience the Case of Anatolia Turkey
Journal of Tourism and Gastronomy Studies
1 1 0 0 0 2 4
16
GASTRODİPLOMASİ TÜRK MUTFAĞININ TANITIMINDA BİR ARAÇ OLABİLİR Mİ?
Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi
0 0 0 0 2 2 4
17
Konaklama İşletmelerinde İşgörenlerin İşten Ayrılma ve Çıkarılma Nedenleri ve İşgücü Devri Uygulamalı Bir Çalışmanın Değerlendirilmesi
TUGEV Turizmde Seçme Makaleler
0 0 0 0 2 2 4
18
İnfaz Koruma Memurlarının İş Doyumu ve Örgütsel Bağlılıkları Batı Karadeniz Bölümü Örneği
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
0 1 0 0 0 2 3
19
Konaklama İşletmelerinde Cinsel Taciz ve Cinsiyet Ayırımı
Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi
0 0 0 0 0 3 3
20
Alternative Tourism in TurkeyRole Potential Development and Sustainability
0 0 0 0 0 2 2
21
DİNİ MEKANLARI ZİYARET EDEN TURİSTLERİN SEYAHATMOTİVASYONLARI: KASTAMONU İLİNDE BİR UYGULAMA
Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi
0 1 0 0 0 1 2
22
Kültürel Farklılıklar: Hofstede’nin Kültürel Boyutları Üzerine Trabzon ve Şanlıurfa İllerinde Bir Uygulama
Journal of Economy Culture and Society
0 1 0 0 0 0 2
23
GELENEKSEL BİR ÜRÜN OLARAK KASTAMONU PASTIRMASI
Gastroia: Journal of Gastronomy and Travel Research
0 0 0 0 0 2 2
24
Gastronomi Üzerine Araştırmalar
0 1 0 0 0 0 2
25
Eskişehir’in Etnobotanik Çeşitliliğinin Eko-Gastronomi FaaliyetleriÇerçevesinde İncelenmesi
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
0 0 0 0 0 1 2
26
Safranbolu da Yemek Kültürü
0 0 0 0 0 1 1
27
Religious tourism A vehicle for sustainable tourism in Turkey
0 0 0 0 0 0 1
28
Türkiye’de Meydana Gelen Su Sporları Kazalarının İncelenmesi
Karabük University Journal of Institute of Social Sciences
0 0 0 0 0 0 1
29
Şehir Otellerinde Hizmet Kalitesi Algısının Belirlenmesi: Ankara İlinde Bir Uygulama
Yönetim, Ekonomi ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi
0 0 0 0 0 1 1
30
BATI KARADENİZ BÖLÜMÜ ANTİK KENTLERİNİN KÜLTÜREL MİRAS TURİZMİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
0 1 0 0 0 0 1
Ödüller
(2017) "Bilim Teşvik Ödülü" YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
(2016) "En iyi bildiri ödülü" Kwansei Gakuin University
(2015) "En iyi bildiriler Özel ödülü" European Assciation of Wine Economists
Kongre/Sempozyum Görevleri
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Tasarımlar
Kayıt Yok
Sanatsal Etkinlikler
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Karabük Üniversitesi
2009 - 2017 3
Karabük Üniversitesi
2019 - 2021 2
Karabük Üniversitesi
2019 2
-
2021 1
Karabük Üniversitesi
2016 1
Karabük Üniversitesi
2019 1
Karabük Üniversitesi
2018 - 2021 2
Karabük Üniversitesi
2017 1
Karabük Üniversitesi
2018 - 2019 2
Karabük Üniversitesi
2020 - 2021 3
Faruk Alaeddinoğlu
Yüzüncü Yıl Üniversitesi
2013 - 2019 17
Sevgi Öztürk
Kastamonu Üniversitesi
2013 - 2017 8
Mehmet Uçar
-
2013 - 2019 6
Oğuz Diker
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
2017 5
Ozturk Sevgi
-
2011 - 2013 5
Selçuk Can
-
2013 - 2014 5
Alaeddinoglu Faruk
-
2011 - 2013 4
Can A Selcuk
-
2011 - 2013 4
A Selçuk Can
-
2016 2
Ali Selçuk Can
-
2017 2
Esra Caymaz
-
2019 - 2021 2
Ferhat Behzat Kaya
-
2017 2
Gül Tolga
-
2011 2
Nadiya Dekhtyar
-
2019 2
Yıldırım Mustafa
-
2011 2
Ayşe Kalaycı Önaç
Kastamonu Üniversitesi
2017 1
Bahadır Sezer
Trakya Üniversitesi
2019 1
Barış Barlas
İstanbul Teknik Üniversitesi
2019 1
Serdar Ceylan
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
2017 1
Akova Orhan
-
2000 1
Alaeddinoglu
-
2012 1
Arzuhan Aydın
-
2016 1
Avşin Ayhan
-
2019 1
Aygül Özyıldırım
-
2016 1
Ayşe Canatar
-
2019 1
Ayşe Kalaycı Önaç
-
2017 1
Berkay Gökgöz
-
2019 1
Burak Uyanık
-
2019 1
Çetinkaya Adnan
-
2008 1
Damla Payas
-
2021 1
Doğan Karadağ
-
2019 1
Emre Akmanoğlu
-
2022 1
Emrullah Akça
-
2019 1
Eşe Öner
-
2017 1
F Behzat Kaya
-
2017 1
Faruk
-
2012 1
Fatma Ateş
-
2019 1
Filiz Kaçar
-
2020 1
Hanife Ölçer
-
2016 1
İbrahim Canbulat
-
2008 1
İsa Uğur
-
2019 1
İsmail Öztürk
-
2016 1
Kader İme
-
2018 1
Kaya F Behzat
-
2017 1
Kübra Kaya
-
2018 1
Meltem Büşra Türkmen
-
2017 1
Merve Yıldırım Kalem
-
2019 1
Muzaffer Ali Ateş
-
2016 1
Nilüfer Zengin
-
2021 1
Oya Minez
-
2021 1
Özde Erkoç
-
2017 1
Selim Aksu
-
2017 1
Sinan Kılıç
-
2018 1
Şengül Selçuk
-
2016 1
Türkmen Meltem
-
2019 1
Zuhal Sarı
-
2018 1
Zuhal Yaşar
-
2018 1
2022 için Puan Bazlı Sıralamalar
Sıra (Araştırma Alanı İçinde)
281.
76547 araştırmacı içinde
Sıra (Temel Alan İçinde)
243.
30127 araştırmacı içinde
Sıra (Bilim Alanı İçinde)
98.
1785 araştırmacı içinde
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 76547
YÖKSİS Temel Alan Sosyal-Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı 30127
YÖKSİS Bilim Alanı Turizm 1785
Anahtar Kelimeler Sürdürülebilir Turizm, Gastronomi, Turizm İşletmeciliği
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ağırlıklı Puan 15 150 212 72 319 55 141 15
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) 447 . 329 . 331 . 455 . 217 . 459 . 426 . 281 .
Sıra (Temel Alan İçinde) 366 . 251 . 221 . 386 . 160 . 389 . 350 . 243 .
Sıra (Bilim Alanı İçinde) 153 . 66 . 57 . 175 . 34 . 157 . 134 . 98 .
Sıra (Anahtar Kelime (1)) 86 . 29 . 26 . 92 . 12 . 80 . 68 . 51 .
Sıra (Anahtar Kelime (2)) 74 . 24 . 17 . 91 . 12 . 93 . 82 . 59 .
Sıra (Anahtar Kelime (3)) 129 . 59 . 45 . 134 . 24 . 118 . 106 . 79 .
Toplam Yayın 2 9 18 7 16 2 7 1
Toplam Makale 0 5 4 2 7 1 4 1
Toplam Kitap 0 1 2 0 4 1 1 0
Toplam Bildiri 2 3 12 5 5 0 2 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 1 0
Makale (Uluslararası) 0 1 1 1 3 1 2 1
Makale (Ulusal) 0 4 3 1 4 0 1 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 1 2 0 4 1 1 0
Bildiri (Uluslararası) 2 3 11 4 5 0 0 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 1 1 0 0 2 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri