img

Öğr. Gör. Ülkü Hayriye İNCİ

  • Safranbolu Şefik Yılmaz Dizdar Meslek Yüksekokulu
  • Yönetim ve Organizasyon
  • Yerel Yönetimler Pr

Genel Bilgiler

Metrikler

UNIS
Yayın
16
Atıf
21
h-index
2
Google Scholar
Yayın
5
Atıf
99
h-index
3
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, 2019
Lisans, Türkiye, Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, 2013, 2016
Yüksek Lisans, Türkiye, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji (Yl) (Sakarya Ortak), 2011, 2013
Lisans, Türkiye, Süleyman Demirel Üniversitesi, Burdur Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Pr. (İö), 2004, 2008
Araştırma Alanları
Sanat Sosyolojisi, Kültür Sosyolojisi, Niceliksel Yöntemler
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Lisans, Türkiye, Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, 2013, 2016
Yüksek Lisans, Türkiye, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji (Yl) (Sakarya Ortak), 2011, 2013
Lisans, Türkiye, Süleyman Demirel Üniversitesi, Burdur Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Pr. (İö), 2004, 2008
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, 2019
Ülkü Hayriye İNCİ, Yüksek Lisans, Karabük'te üniversite algısı: Karabük Üniversitesi örneği, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Ana Bilim Dalı, 2013
İngilizce, YÖKDİL, 63, 2019
Kayıt Yok
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Sosyoloji Sanat Sosyolojisi
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Sosyoloji Kültür Sosyolojisi
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Sosyoloji Niceliksel Yöntemler
2015-, Öğretim Görevlisi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, Safranbolu Meslek Yüksekokulu, Seyahat-Turizm ve Eğlence Hizmetleri Bölümü, Türkiye
2015-, Öğretim Görevlisi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, Safranbolu Şefik Yılmaz Dizdar Meslek Yüksekokulu, Yönetim ve Organizasyon Bölümü, Türkiye
2016-, Program Başkanı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
Kayıt Yok
2021-2022, Türk Modernleşmesi, Lisans
2021-2022, Popüler Kültür ve Gündelik Yaşam, Lisans
2020-2021, Halkla İlişkiler, Ön Lisans
2020-2021, Türk Sosyoloji Tarihi, Lisans
2020-2021, Türk Modernleşmesi, Lisans
2020-2021, Popüler Kültür ve Gündelik Yaşam, Lisans
2019-2020, ÇOCUK VE OYUN, Ön Lisans
2019-2020, ÖĞRENME VE ÖĞRETME TEKNİKLERİ, Ön Lisans
2019-2020, GİRİŞİMCİLİK, Ön Lisans
2019-2020, İSTATİSTİK, Ön Lisans
2019-2020, GİRİŞİMCİLİK, Ön Lisans
2018-2019, İSTATİSTİK, Ön Lisans
2017-2018, GİRİŞİMCİLİK, Ön Lisans
2017-2018, İSTATİSTİK, Ön Lisans
2016-2017, GİRİŞİMCİLİK, Ön Lisans
2016-2017, İSTATİSTİK, Ön Lisans
2016-2017, aktif yaşlanma, Lisans
2016-2017, bilim ve teknoloji sosyolojisi, Lisans
2016-2017, sağlık hizmetleri yönetimi, Ön Lisans
2016-2017, sanayi sosyolojisi, Lisans
2016-2017, istatistik, Ön Lisans
2015-2016, GİRİŞİMCİLİK, Ön Lisans
2015-2016, İSTATİSTİK, Ön Lisans
2015-2016, bilim ve teknoloji sosyolojisi, Lisans
2015-2016, işletme becerileri grup çalışması, Ön Lisans
2015-2016, sağlık hizmetleri yönetimi, Ön Lisans
2015-2016, girişimcilik, Ön Lisans
2015-2016, istatistik, Ön Lisans
2014-2015, girişimcilik, Ön Lisans
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
İnci, Ü.H. (2023) "KEMAL SUNAL FİLMLERİNDE “BABA” FİGÜRÜNÜN TEMSİLİ", LOKUM Sanat ve Tasarım Dergisi, 1 (2) pp. 165-180 Link   
İnci, Ü.H. (2013) "Basında Yer Alan Namus Cinayetlerinin Sosyolojik Analizi", kutaksam, 2 (3) pp. 282-296 [SSCI] Link  
İnci, Ü.H. (2013) "Basında Yer Alan Namus Cinayetlerinin Sosyolojik Analizi /A Sociological Analysis of Honor Killings Reported by the Mass Media", Journal of History Culture and Art Research, 2 (3) pp. 282-296 DOI   
Sağır, A., İnci, Ü.H. (2013) "Karabük te Üniversite Algısı Karabük Üniversitesi Örneği", İTOBİAD, 2 (2) pp. 49-81 Link  
İnci, Ü.H. (2012) "Karabük’te üniversite algısı: karabük üniversitesi örneği", irobiad, 2 (2) pp. 49-81 [SSCI] Link   
SAĞIR, A., İNCİ, Ü.H. (2012) "BİR FACEBOOK GRUBUNDA KADINA ŞİDDET HABERLERİNİN DEĞERLENDİRİLME BİÇİMLERİ", İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 1 (3) pp. 200-239  
İNCİ, Ü.H., SANCI, V. (2023) "Afetler Üzerinden Korku Kültürünün Yansıtılış Biçimi: Instagram Örneği", Academy 1. Uluslararası Deprem Çalışmaları Kongresi , (pp. 288-315), İstanbul, Türkiye, (Haziran 2023
İnci, Ü.H. (2020) "sosyal medya üzerinden zayıflama kültürüne bir bakış", 4.uluslararası bilimsel araştırmalar kongresi , (pp. 91-112), Yalova, Türkiye, (Ocak 2020
İnci, Ü.H., Aydemir, S. (2018) "Çizgi Filmler Üzerinden Şiddete Bir Bakış", 1. Uluslararası Multidispliner Akademik Çalışmalar Sempozyumu ( ISMAS), International Symposium on Multidisplinary Academic Studies (ISMAS) ( 02 – 04 Şubat 2018) Kemer. , (pp. 301-322), Antalya, Türkiye, (Aralık 2018
İnci, Ü.H. (2016) "Göç Sürecinde Yaşanmamış Çocukluk", IV. Uluslararası Canik Sempozyumu: Geçmişten Günümüze Şehir ve Çocuk , (pp. 1063-1065), Samsun, Türkiye, (Mart 2016
Sağır, A., İnci, Ü.H. (2012) "”ÇOCUĞUN DÜNYASINA ÇİZGİ FİLMLERDEN BAKMAK:PEPEE VE CAİLLOU ÖRNEĞİNE SOSYOLOJİK BİR BAKIŞ”,", II.ULUSLARARASI DEĞERLER VE EĞİTİMİ SEMPOZYUMU , (Kasım 2012 
Kayıt Yok
İNCİ, Ü.H., SANCI, V. (2023) "Afetler Üzerinden Korku Kültürünün Yansıtılış Biçimi: Instagram Örneği", Kitap: ACADEMY 1. ULUSLARARASI DEPREM ÇALIŞMALARI KONGRESİ KİTABI, İstanbul/Türkiye : Academy Global Publishing House  
İnci, Ü.H. (2020) "SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN “ZAYIFLAMA KÜLTÜRÜNE” BİR BAKIŞ: İNSTAGRAM ÖRNEĞİ", Kitap: Sosyal Bilimlerde Yeni Araştırmalar IV, Ankara/Türkiye : Berikan Yayınevi  
İnci, Ü.H., Aydemir, S. (2018) "Çizgi Filmler Üzerinden ”Şiddete” Bir Bakış", Kitap: Modern Dönemde Edebiyat, Eğitim, Sanat ve İktisat, Ankara/Türkiye : BERİKAN YAYINEVİ  
İnci, Ü.H. (2016) "göç sürecinde yaşanmamış çocukluk", Kitap: Geçmişten Günümüze Şehir ve Çocuk II, Samsun/Türkiye : Canik Belediyesi Kültür Yayınları  
Sağır, A., İnci, Ü.H. (2015) "Çocuğun Dünyasına Çizgi Filmlerden Bakmak: Peppe ve Calliou Örneğine Sosyolojik Bir Bakış", Kitap: DEĞERLER VE EĞİTİMİ II (Sempozyum Bildiriler Kitabı), İstanbul/Türkiye : Ertem Basım  
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Atıflar
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
A: SCI/SSCI/AHCI, B: ESCI, C: Scopus, D: Uluslararası Alan Index, E: TR Dizin, F: Uluslararası Kitap, G: Ulusal Kitap, H: Diğer Makale, I: Toplam
Sıra Yayın A B C D E F G H I
1
Karabük te Üniversite Algısı Karabük Üniversitesi Örneği
İTOBİAD
0 0 0 12 5 0 0 0 17
2
Karabük’te üniversite algısı: karabük üniversitesi örneği
irobiad
0 0 0 3 0 0 0 0 3
3
KEMAL SUNAL FİLMLERİNDE “BABA” FİGÜRÜNÜN TEMSİLİ
LOKUM Sanat ve Tasarım Dergisi
0 0 0 1 0 0 0 0 1
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Karabük Üniversitesi
2012 - 2015 3
Karabük Üniversitesi
2018 2
Ülkü Hayriye İNCİ
Karabuk University
2012 - 2013 2
Volkan SANCI
Karabük Üniversitesi
2023 2
Adem SAĞIR
-
2012 1
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 78591
YÖKSİS Temel Alan Sosyal-Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı 33159
YÖKSİS Bilim Alanı Sosyoloji 1465
Anahtar Kelimeler Sanat Sosyolojisi, Kültür Sosyolojisi, Niceliksel Yöntemler
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 50 40 0 50 10 40 0 0 65 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) 423 . 462 . - 493 . 535 . 488 . - - 531 . -
Sıra (Temel Alan İçinde) 339 . 375 . - 422 . 473 . 413 . - - 454 . -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) 101 . 124 . - 108 . 164 . 116 . - - 127 . -
Sıra (Anahtar Kelime (1)) 6 . 12 . - 10 . 15 . 8 . - - 8 . -
Sıra (Anahtar Kelime (2)) 35 . 49 . - 48 . 68 . 50 . - - 51 . -
Sıra (Anahtar Kelime (3)) 9 . 12 . - 8 . 17 . 16 . - - 6 . -
Toplam Yayın 2 1 0 2 1 1 0 0 3 0
Toplam Makale 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Toplam Kitap 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0
Toplam Bildiri 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Makale (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0
Bildiri (Uluslararası) 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri