img
Akıllı Dinamik Tahliye Sistemi (Zeki Denetim Teknikleri ile Acil Durumlara Yönelik Kullanıcı Bazlı Akıllı Bina Tahliye Modelinin Geliştirilmesi ve RFID Tabanlı Üç Boyutlu Mobil Konum Belirleme ve Navigasyon Sisteminin Tasarlanması)
Proje Ekibi
Öğr. Gör. Emrullah DEMİRAL
Karabük Üniversitesi, Türkiye
Projedeki Rolü: Bursiyer
Proje Türü (Ulusal) TÜBA ve TÜBİTAK Destekli Proje
Proje No -
Proje Konusu Proje kapsamında, karmaşık binalarda meydana gelen acil durumlarda çevresel (duman, yangın vb.) ve insan kaynaklı (yaş, engellilik vb.) etkenleri dinamik olarak göz önüne alan ve gerçek zamanlı bir şekilde ağ analizini gerçekleştirerek kişiye özel tahliye güzergahını üreten Akıllı Tahliye Modeli geliştirilmiştir. Modelin tasarlanmasında İleri Beslemeli Yapay Sinir Ağı kullanılmıştır. Geliştirilen modelin uygulanabilmesi için ayrıca, afetzedeleri cep telefonlarını kullanarak sesli ve 3B görüntülü yönlendirmek amacıyla; sunucu-istemci mimarisinde gerçek zamanlı olarak çalışan; RFID tabanlı bir mobil Konum Belirleme ve Navigasyon Sisteminin tasarımı da gerçekleştirilmiştir.
Proje Durumu Tamamlandı
Başlangıç Tarihi 15-11-2012
Bitiş Tarihi 15-05-2015
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları

Paylaş