img
Geleneksel Türk Tatlısı Olarak Lokum ve Safranbolu Lokumu   
Yazarlar
Oğuz Diker
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Nuray TÜRKER
Karabük Üniversitesi, Türkiye
Öğr. Gör. Adnan ÇETİNKAYA
Karabük Üniversitesi, Türkiye
Ferhat Behzat Kaya
Türkiye
Özet
Türk mutfak kültürü, gerek göçebe yaşanılan dönemlerin gerekse yerleşik hayata geçişten sonraki edinimlerin izlerini taşımaktadır. Türk yemek kültüründe Türk devletlerinin egemen oldukları topraklardaki yerel kültürlerle etkileşimin yanı sıra gelişen teknolojinin etkileri de görülmektedir. Bunun en güzel örneklerinden birisi Türk mutfak kültüründeki tatlılardır. Tarihi süreç içerisinde Türk mutfak kültürü, tatlılar açısından zenginleşmiş ve çeşitlenmiştir. Birçok çeşidi olan Türk tatlıları içerisinde lokum ayrı bir yere sahiptir. Anadolu'da 15. yüzyıldan beri üretilen lokum 17. yüzyılda Osmanlı Saray menüsüne dahil olmuştur. 18. Yüzyılda günümüzdeki şeklini alan lokum, hafif tadı, besleyici özelliği ve sağlığa yararları ile bilinmektedir. Türkiye'de birçok bölgede üretilmesine karşın lokumun en bilinenlerinden birisi Safranbolu lokumudur. Bu çalışmanın amacı, geleneksel Türk tatlısı olan lokumun ve Safranbolu lokumunun incelenmesi ve mevcut durumunun ortaya konulmasıdır. Nitel araştırma tekniklerinden kaynak tarama ve görüşme tekniği kullanılarak hazırlanan bu çalışmadan elde edilen veriler içerik açısından sınıflandırılmış, lokumun tarihçesi, lokum üreticiliğinin mevcut durumu, üretim teknikleri, ekonomik değeri incelenmiş, üretim standartlarına ve üretimine yönelik yasal mevzuat ortaya konmuştur. Çalışmada, ayrıca önemli bir kültür mirası olan Safranbolu lokumunun sürdürülebilirliği ve tanıtımının sağlanması için öneriler sunulmuştur
Anahtar Kelimeler
Makale Türü Özgün Makale
Makale Alt Türü Ulusal alan endekslerinde (TR Dizin, ULAKBİM) yayımlanan tam makale
Dergi Adı Journal of Tourism and Gastronomy Studies
Dergi ISSN 2147-8775
Dergi Tarandığı Indeksler TR DİZİN
Makale Dili Türkçe
Basım Tarihi 12-2017
Cilt No 5
Sayı 2
Sayfalar 333 / 344
Doi Numarası 10.21325/jotags.2017.135
Makale Linki http://jotags.org/2017/vol5_special_issue2_article29.pdf
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Atıf Sayıları
TRDizin 5
Geleneksel Türk Tatlısı Olarak Lokum ve Safranbolu Lokumu

Paylaş