img
Eskişehir’in Etnobotanik Çeşitliliğinin Eko-Gastronomi Faaliyetleri Çerçevesinde İncelenmesi  
Yazarlar
Oğuz Diker
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Nuray TÜRKER
Karabük Üniversitesi, Türkiye
Kaya F Behzat
Türkiye
Makale Türü Özgün Makale
Makale Alt Türü Diğer hakemli ulusal dergilerde yayımlanan tam makale
Dergi Adı Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Dergi ISSN 2147-7841
Dergi Tarandığı Indeksler EBSCO
Makale Dili Türkçe
Basım Tarihi 12-2017
Sayfalar 51 / 58
Doi Numarası 10.14230/joiss489
Makale Linki johut.karabuk.edu.tr