img
Yenice Mutfak Kültürünün Vegan Mutfak Kapsamında İncelenmesi   
Yazarlar
Prof. Dr. Nuray TÜRKER
Karabük Üniversitesi, Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi Sibel AYYILDIZ
Karabük Üniversitesi, Türkiye
Özet
Bu çalışma Karabük iline bağlı Yenice ilçesinin sahip olduğu yöresel mutfak kültürünün “Vegan Mutfak” kapsamında incelenmesini amaçlamaktadır. Nitel araştırma yönteminin benimsendiği bu araştırmada Yenice'de yaşayan yöre mutfağına hakim 7 kadın ile görüşme yapılmış, elde edilen veriler betimsel analiz yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışma, Yenice'de tüketilen yemeklerin vegan yiyecekler olduğunu göstermektedir. Yörede yaşayan insanların beslenmesinde ağırlıklı olarak Isırganotu, Ebegümeci, Tatala, Ispıt otu (Kabalak) gibi otlar ile kara lahana (mancar) gibi sebzeler ve kara bakla, mısır gibi karbonhidrat içeren aynı zamanda bitkisel protein açısından zengin yiyecekler kullanılmaktadır. Çalışma kapsamında ayrıca, yemekler araştırmaya katılanlar tarafından yapılmış, yazarlar tarafından standart reçeteleri oluşturulmuş ve fotoğraflanmış, böylece yöresel yemekler kayıt altına alınmıştır. Çalışma, somut olmayan kültürel mirasın korunması ve yöresel yemeklerin sürdürülebilirliğine katkı sağlanması bakımından önem taşımaktadır
Anahtar Kelimeler
Makale Türü Özgün Makale
Makale Alt Türü Ulusal alan endekslerinde (TR Dizin, ULAKBİM) yayımlanan tam makale
Dergi Adı Türk Turizm Araştırmaları Dergisi
Dergi ISSN 2587–0890
Dergi Tarandığı Indeksler TR DİZİN
Makale Dili Türkçe
Basım Tarihi 06-2021
Cilt No 5
Sayı 2
Sayfalar 946 / 968
Doi Numarası 10.26677/TR1010.2021.747
Makale Linki https://www.tutad.org/index.php/tutad
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Atıf Sayıları
TRDizin 1
Yenice Mutfak Kültürünün Vegan Mutfak Kapsamında İncelenmesi

Paylaş