img
Yeni Yiyecek Fobisi ve Gastronomi Turizminin Gelişmesine Etkisi: Kalitatif Bir Çalışma   
Yazarlar
Prof. Dr. Nuray TÜRKER
Karabük Üniversitesi, Türkiye
Emre Akmanoğlu
Türkiye
Makale Türü Özgün Makale
Makale Alt Türü Diğer hakemli uluslarası dergilerde yayımlanan tam makale
Dergi Adı Gastroia: Journal of Gastronomy and Travel Research
Dergi ISSN 2602-4144
Dergi Tarandığı Indeksler Index Copernicus, SOBIAD
Makale Dili Türkçe
Basım Tarihi 04-2022
Cilt No 6
Sayı 1
Sayfalar 177 / 198
Makale Linki https://dergipark.org.tr/tr/pub/gastoria
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Atıf Sayıları

Paylaş